شهرداری شاهرود
🔺مسیرنظافت و پاکسازی در روز یک شنبه با تلاش نیروهای خدمات شهری:خیابانهای رودکی،قره نی، شیخ بهایی، حافظ شمالی، کارون، خرمشهر و پرستار مسیر نظافت جاروی خیابانی:خیابانهای نادر، قدوسی، معلم و فروغی
🔺مسیرنظافت و پاکسازی در روز یک شنبه با تلاش نیروهای خدمات شهری:خیابانهای رودکی،قره نی، شیخ بهایی، حافظ شمالی، کارون، خرمشهر و پرستار مسیر نظافت جاروی خیابانی:خیابانهای نادر، قدوسی، معلم و فروغی

🔺مسیرنظافت و پاکسازی در روز یک شنبه با تلاش نیروهای خدمات شهری:خیابانهای رودکی،قره نی، شیخ بهایی، حافظ شمالی، کارون، خرمشهر و پرستار
مسیر نظافت جاروی خیابانی:خیابانهای نادر، قدوسی، معلم و فروغی
🌆روابط عمومی شهرداری شاهرود
https://sapp.ir/shahrdari_shahrood🔺
تاریخ:
1397/04/19
تعداد بازدید:
1
منبع:
روابط عمومی شهرداری شاهرود
آدرس : استان سمنان، شهر شاهرود، خیابان فردوسی تلفن : 64-32224060 - 023 نمابر: 32226021-023 پست الکترونیکی : r.o@shahrood.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شاهرود می باشد.
Powered by DorsaPortal