شهرداری شاهرود
‍ ‍ ‍ 🔖 #خدمتی دیگر از مدیریت شهری شاهرود شهروندان فهیم شاهرودی 🔻پس از سالیان متمادی خیابان ساحلی شمالی پشت بنیاد شهیدبا همت ، تلاش و پیگیری اداره حقوقی و املاک، حوزه عمران و خدمات موتوری تملک و بازگشایی شد. 💫
‍ ‍ ‍ 🔖 #خدمتی دیگر از مدیریت شهری شاهرود شهروندان فهیم شاهرودی 🔻پس از سالیان متمادی خیابان ساحلی شمالی پشت بنیاد شهیدبا همت ، تلاش و پیگیری اداره حقوقی و املاک، حوزه عمران و خدمات موتوری تملک و بازگشایی شد.

‍ ‍ ‍ 🔖 #خدمتی دیگر از مدیریت شهری شاهرود
شهروندان فهیم شاهرودی
🔻پس از سالیان متمادی خیابان ساحلی شمالی پشت بنیاد شهیدبا همت ، تلاش و پیگیری اداره حقوقی و املاک، حوزه عمران و خدمات موتوری تملک و بازگشایی شد.
💫آفرین بر همت بزرگ مردانی که خدمت صادقانه را سر لوحه کار خود قرار دادند💫
🌇روابط عمومی شهرداری شاهرود


https://sapp.ir/shahrdari_shahrood🔻
تاریخ:
1397/07/24
تعداد بازدید:
241
منبع:
روابط عمومی شهرداری شاهرود
آدرس : استان سمنان، شهر شاهرود، خیابان فردوسی تلفن : 64-32224060 - 023 نمابر: 32226021-023 پست الکترونیکی : r.o@shahrood.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شاهرود می باشد.
Powered by DorsaPortal