نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse MainMenuMainMenu
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری شاهرود</span>شهرداری شاهرود
تاریخچه
تشکیلات
وظائف
شهرداران قبلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها و مسئولان</span>واحدها و مسئولان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه شهردار</span>حوزه شهردار
مسئول دفتر شهردار
مسئول روابط عمومی
مسئول حراست
مسئول فناوری اطلاعات
مشاورين
مسئول دبیرخانه و بایگانی کل
مسئول اداره کمیسیونها
حقوقی و املاک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی</span>حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی
حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد عمران</span>واحد عمران
سرپرست واحد عمران
امور امانی
امور پیمانی
امور قراردادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاسیسات</span>تاسیسات
واحد تاسیسات
کارخانه شن و ماسه
کارخانه آسفالت
کارخانه تولید قطعات بتنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرسازی</span>شهرسازی
واحد شهرسازی
شهرسازی
بازرسی ساختمان
سازمان بهسازی و نوسازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت خدمات شهری</span>حوزه معاونت خدمات شهری
حوزه معاونت خدمات شهری
واحد بازرسی
واحد متوفیات
واحد کشتارگاه
واحد خدمات
پایانه های مسافری
تاکسیرانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمانها</span>سازمانها
سازمان مدیریت حمل و نقل
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
سازمان آتشنشانی
سازمان خدمات موتوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری نواحی</span>شهرداری نواحی
شهرداری ناحیه یک
شهرداری ناحیه دو
واحد فضای سبز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت اداری و مالی</span>حوزه معاونت اداری و مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرپرست معاونت مالي و اداري</span>سرپرست معاونت مالي و اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مالي و درآمد</span>مالي و درآمد
مدير مالي و درآمد
واحد درآمد
حسابداري
اجرائيات
كارپردازي
نوسازي
امور كسب
انبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداري</span>اداري
مسئول امور اداري
واحد كارگزيني
راهنمای خدمات شهروندی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آگهي مزايده ، مناقصه ، فراخوان </span>آگهي مزايده ، مناقصه ، فراخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعیه ها</span>اطلاعیه ها
اطلاعیه
مناقصه و مزايده و فراخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگی</span>فرهنگی
ویژه دفاع مقدس
مقالات
انقلاب اسلامی
هم آفرینی
نظرات و پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و قوانین </span>مقررات و قوانین
توصیه نامه ها
دستورالعمل ها
قوانین شهرداری ها
بخشنامه شهرداری ها
اساسنامه ها
آئین نامه ها
لايحه عوارض و خدمات
صورتجسات كميسيون ماده 5
بودجه و تفریغ بودجه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نقشه شهر</span>نقشه شهر
نقشه شهر شاهرود
طرح تفصیلیآدرس : استان سمنان، شهر شاهرود، خیابان فردوسی تلفن : 64-32224060 - 023 نمابر: 32226021-023 پست الکترونیکی : r.o@shahrood.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شاهرود می باشد.
Powered by DorsaPortal