شماره مناقصه:
895/32
موضوع مناقصه:
مناقصه انجام عملیات بایگانی دیجیتال پرونده های واحد های مختلف
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1397/02/08
آخرین مهلت:
1397/02/06
فایل:
آدرس : استان سمنان، شهر شاهرود، خیابان فردوسی تلفن : 64-32224060 - 023 نمابر: 32226021-023 پست الکترونیکی : r.o@shahrood.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شاهرود می باشد.
Powered by DorsaPortal