شماره مناقصه:
11524/32
موضوع مناقصه:
خرید بیمه نامه تکمیلی درمان جهت کارکنان و سازمانهای تابعه شامل اعضای خانواده آنان و افراد تحت تکفل آنان بانضمام خرید بیمه نامه عمر و حوادث برای کارکنان و سازمانهای تابعه خود
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1397/04/11
آخرین مهلت:
1397/04/10
فایل:
آدرس : استان سمنان، شهر شاهرود، خیابان فردوسی تلفن : 64-32224060 - 023 نمابر: 32226021-023 پست الکترونیکی : r.o@shahrood.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شاهرود می باشد.
Powered by DorsaPortal