شهرداری شاهرود

شش خصلت است که نیاز به شش خصلت [دیگر] دارد:

1.  هرگاه خواستی خدا تو را دوست بدارد، پس از او بترس و تقوای الهی داشته باش.
2.   هرگاه خواستی مردم تو را دوست بدارند، پس به آنها احسان کن و به آنچه در دست آنهاست، چشم طمع نداشته باش
3.   اگر خواستی خداوند، مالت را افزایش دهد، زکات [و خمس] مالت را بپردازد.
4.   و اگر خواستی خدا بدنت را سالم کند [علاوه بر مراعات مسائل بهداشتى]، [در راه خدا] زیاد صدقه بده.
5.   اگر می‌خواهی خدا عمرت را طولانی کند با بستگان ارتباط داشته باش (و صلة ارحام انجام بده).
6.   اگر می‌خواهی در روز قیامت خدا تو را با منِ محشور کند سجده‌ [های نمازت] را در پیشگاه خدای یکتای غالب، طولانی کن.

 

1391/12/03
Powered by DorsaPortal