شهرداری شاهرود
مقالات

تاريخ تنظيم

خلاصه اي كوتاه  از مقاله

عنوان مقاله

رديف

 92/09/08 فرهنگ سازي و تبليغات در مسائل مربوط به شهرفرازي از سخنان رهبري در باب تبليغات شهري  1

92/08/08

زباله اصطلاحاً به فضولات جامد ، نيمه جامد يا مايعي گفته مي شود كه ظاهرا به درد نخور بوده و دور ريخته مي شود. زباله خانگي شايد مهمترين بخش زباله محسوب شوند كه در صورت تفكيك و مديريت صحيح بتوانند بخشي از سرمايه هاي ملي را باز گرداند.

زباله هاي خانگي عبارتند از : پس مانده هاي مواد خوراكي ، كاغذ ، شيشه ، فلزات ، پلاستيك ، پارچه و غيره.

 

حفظ محيط زيست با مديريت زباله در منزل

2

92/02/07

كتاب"بي خطر برانيد"تاليف همكارعزيزمان آقاي محسن يونسي ،كارمند واحد حراست شهرداري شاهرود ، گنجينه اي از اتفاقات بالقوه اي است كه شايد براي هركس اتفاق بيفتد، شايد براي شما يا ما يا.......

بي خطر برانيد.

1

1393/08/17
Powered by DorsaPortal