شهرداری شاهرود
سرپرست واحد عمران
 

نام و نام خانوادگي مدير 
جواد اسكندري
سمت:  سرپرست واحد عمران 
 
 تلفن مستقيم :   32333960     
 
1396/01/28
Powered by DorsaPortal