شهرداری شاهرود
مسئول امور اداری
نام و نام خانوادگي مدير : محسن طاهري
 
سمت:  سرپرست حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني 
  
تلفن مستقيم :   -
 
تلفن داخلي:   4 - 32224060 داخلي 136
1396/08/30
Powered by DorsaPortal