شهرداری شاهرود
حقوقی و املاک
 
      
  نام و نام خانوادگي مدير :  حميد رضا قنبريان  
 
  سمت: سرپرست واحد حقوقي   
 
 
 نام و نام خانوادگي مدير :   مجتبي قلعه خاني             
 
        سمت: سرپرست واحد املاك    
 
    تلفن مستقيم : 32238908                                  
 
 
    تلفن داخلي: 4 - 32224060 داخلي 134-  141
1396/01/28
Powered by DorsaPortal