شهرداری شاهرود
مزایده ها
 
اعتبار مهلت تحويل مدارك
مهلت دريافت اسناد
موضوع مزايده
رديف
94/03/26 94/03/26

آگهي مزايده  فروش تعداد 12 واحد آپارتمان مسكوني ، سه باب تجاري ،دو واحد خدماتي

94/02/28 94/02/28

آگهي مزايده واگذاري اجاره اماكن ، عرصه و تابلو ها 

94/02/22 94/02/22

آگهي تجديد مزايده فروش تعدادي از املاك شهرداري

94/02/14 94/02/14

آگهي مزايده اجاره قايقهاي آبشار ، استند هاي تبليغاتي

94/02/10 94/02/10

آگهي مزايده اجاره دو باب مغازه شماره 4و 10 واقع در ترمينال برون شهري جنب بيمارستان خاتم  

94/01/16 94/01/16

آگهي مزايده واگذاري فروش تعدادي از املاك شهرداري

93/12/25 93/12/25

آگهي مزايده واگذاري اجاره اماكن  پارك آبشار ، پارك كودك ، گلخانه شهرداري


93/12/25
93/12/25

آگهي مزايده فروش 12 واحد آپارتمان مسكوني ، سه باب تجاري ، دو واحد خدماتي93/12/24

آگهي مزايده حضوري - حراج فروش خودرو


93/12/18 93/12/18

آگهي مزايده واگذاري اجاره  عرصه اي جهت ترامبولين و ماشين شارژي

48
93/11/6 93/11

آگهي مزايده  واگذاري اجاره اماكن ، عرصه و آلاچيق و تابلوها

47
93/10/28 93/10/28

آگهي تجديد مزايده اجاره واگذاري غرفه شماره 2 واقع در ترمينال مسافر بري برون شهري براي مدت دو سال

46
- -

آگهي اصلاحي خودروهاي مزايده

45
93/10/4 93/10/4

آگهي مزايده تفكيك بهداشتي زباله در محدوده سطح شهر

44
93/09/24 93/09/8

آگهي مزايده حضوري - حراج تعداد 20 دستگاه انواع خودروها

43
93/09/10 93/09/10

آگهي مزايده اجاره غرفه شماره 2 واقع در ترمينال مسافربري برون شهري

42 
93/08/24 93/08/24

آگهي مزايده واگذاري اجاره عرصه ها  شامل عرصه اي از پارك مادر و ...   
 

41 

 
93/08/15
 
93/08/15
 
آگهي تجديد مزايده فروش اقلام فرسوده   
 
40
 

 

93/06/6
 

93/06/6
 
آگهي تجديد مزايده واگذاري اجاره تابلوها  
 
 39
    93/06/3
 93/06/2
 
آگهي تجديد مزايده فروش اقلام فرسوده و ضايعات   
 
 38
    93/06/5  93/06/5 آگهي تجديد مزايده فروش تعدادي از زمينهاي واقع در نقاط مختلف سطح  شهر 
 
 37

 
 93/05/12   93/05/12 آگهي مزايده فروش تعدادي از زمينهاي واقع در نقاط مختلف سطح شهر  36

 
 93/04/26  93/04/25 آگهي مزايده  فروش اقلام فرسوده و ضايعات  
 
 35
93/04/19 93/04/18

آگهي تجديد مزايده واگذاري اجاره  يك باب مغازه شماره 3 در ترمينال مسافر بري برون شهري 

34
93/04/18 93/04/19

آگهي مزايده  واگذاري اجاره تابلوها ي تبليغاتي  

33
93/03/22 93/03/21
32
93/2/25
93/2/25

31
 93/2/20
 93/2/20

30
 
92/12/12
 
 92/12/12
 
 
29


 
92/11/9   92/11/9 آگهي تجديد مزايده نسبت به فروش تعدادي از زمينهاي شهرداري شاهرود واقع در نقاط مختلف سطح شهر
 
28
 

 
92/10/28 92/10/28 آگهي مزايده نسبت به واگذاري عرصه از پارك كودك جهت احداث ترامبولين به متراژ حدود 150 متر مريع  27 

 
 
 92/09/26
 
  92/09/26  آگهي مزايده نسبت به فروش عرصه پلاك شماره 18 واقع در خيابان 20 متري شهرك ولي عصر
 
26
 
   92/08/30  92/08/30 آگهي تجديد مزايده نسبت به فروش تعدادي از زمينهاي شهرداري شاهرود واقع در نقاط مختلف سطح شهر  25

92/08/16 92/08/16

آگهي مزايده سازمان پاركها و فضاي سبز نسبت به واگذاري اجاره اماكن وآلاچيق

24

92/07/29 92/07/29 آگهي مزايده نسبت به فروش تعدادي از زمين هاي شهرداري شاهرود واقع در نقاط مختلف سطح شهر 23

92/07/10 92/07/10 آگهي تجديد مزايده نسبت به واگذاري جايگاه سي ان جي واقع در جاده مغان 22
- 92/06/12 92/06/12 آگهي مزايده نسبت به واگذاري جايگاه سي ان جي واقع در جاده مغان بصورت اجاره ساليانه 21
- 92/04/25 92/04/25 آگهي تجديد مزايده نسبت به واگذاري جايگاه سي ان جي  واقع در شهرك كوثر براي مدت يكسال  
20
- 92/04/05 92/03/21 آگهي مزايده نسبت به واگذاري اجاره آلاچيق در پارك كودك  19
- 92/03/20 92/03/20 آگهي مزايده نسبت به واگذاري جايگاه سي ان جي واقع در شهرك كوثر 18
- 92/02/15 ----- آگهي تجديد مزايده يك باب مغازه تجاري واقع در ترمينال مسافربري برون شهري 
17
 -  92/02/12  ----- آگهي تجديد مزايده غرفه هاي ترمينال مسافربري برون شهري 
16 
- 92/01/26 ----- آگهي مزايده سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري شاهرود 15
- 92/01/26 ----- آگهي تجديد مزايده سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري شاهرود 14
- 91/12/27 -----

آگهي مزايده اجاره يك باب مغازه

13
- 91/12/27 -----

آگهي تجديد مزايده نسبت به فروش تعدادي از زمينهاي مسكوني و تجاري واقع در نقاط مختلف شهر

12
-
91/12/12
-----  واگذاري اجاره  املاك ، عرصه و آلاچيق هاي سازمان پاركها و فضاي سبز صفحه اول   -   صفحه دوم 11
-
91/11/28
-----  فروش مغازه و املاك با كاربري تجاري و مسكوني در نقاط مختلف شهر
10
-
91/10/09
 -----  9

-

91/10/05
-----  آگهي مزايده حضوري نسبت به فروش يكدستگاه سواري پژو و دو دستگاه خودرو مزدا دوكابين مورخ 91/10/06 ساعت 11 صبح
 8

 -

91/09/07
----- 
آگهي تجديد مزايده حضوري نسبت به واگذاري تعداد 5 باب غرفه واقع در ترمينال مسافربري برون شهري بشماره هاي 1الي6 (به جز  غرفه شماره 2) براي 2سال
 7
 -
91/08/27
-----
آگهي مزايده حضوري نسبت به واگذاري تعداد 2 باب غرفه بانضمام توقفگاه اختصاصي واقع در داخل محوطه ترمينال روستاييي ميدان امام رضا(ع) به شماره هاي 3الي 4 به مدت 2 سال
 6
-
91/08/27 -----

آگهي مزايده  نسبت به فروش تعدادي از زمينهاي مسكوني و تجاري واقع در نقاط مختلف شهر    

5  
 -
91/08/10
91/08/03
آگهي مزايده حضوري نسبت به واگذاري تعداد 5 باب غرفه واقع در ترمينال مسافربري برون شهري بشماره هاي 1الي6براي 2سال
4
-
91/07/29
91/08/03
آگهي مزايده حضوري نسبت به واگذاري 2 باب غرفه بانضمام توقفگاه اختصاصي واقع در داخل ترمينال روستايي به مدت دوسال
3
-
91/07/29
91/07/29
آگهي مزايده حضوري نسبت به واگذاري جايگاه سي ان جي واقع در شهرك بهشتي بصورت اجاره ساليانه 
2

-

91/07/07
91/06/26
آگهي مزايده حضوري نسبت به فروش تعداد هفت دستگاه اتوبوس بالاي 10سال
1

 

 
1394/03/12
Powered by DorsaPortal