شهرداری شاهرود
فراخوان ها

مشاهده
تاريخ ارسال مدارك
موضوع فراخوان
رديف
 94/1/20 19
 94/1/11 18
 93/12/9 17
 93/09/29

تمديد آگهي فراخوان مسابقه طراحي كوشك  و ورودي باغ ايراني واقع در محل آبشار شاهرود   

16
 93/09/29

تمديد آگهي فراخوان مسابقه طراحي المان ميدان ولايت ، الغدير و نه دي ( 9 دي )    

15
 93/11/04

تمديدآگهي فراخوان مسابقه طراحي تبديل پارك مادر به پارك بانوان   

 14
 93/10/13

آگهي فراخوان مسابقه طراحي تبديل پارك مادر به پارك بانوان   

 13
     93/08/28

آگهي فراخوان مسابقه طراحي المان ميدان ولايت ، الغدير و نه دي    

 12

 
  93/08/28

آگهي فراخوان مسابقه طراحي كوشك  و ورودي باغ ايراني واقع در محل آبشار شاهرود   

11
 

 
   93/05/13 آگهي فراخوان مطالعه ، اصلاح و تكميل طرح و نقشه هاي معماري و سازه و تهيه طرح و نقشه هاي اجرائي تاسيسات برقي و مكانيكي فاز يك پروژه  مجتمع بزرگ تجاري  - خدماتي ستاره شرق  شاهرود و همچنين طرح معماري- سازه و تاسيسات  مكانيكي و برقي  و نقشه هاي اجرائي فاز دو پروژه پاركينگ طبقاتي  
 
10
 
  93/04/19
 آگهي فراخوان مسابقه طراحي ساختمان جديد شهرداري و پارلمان شوراي اسلامي شهر 9
  93/04/19
 آگهي فراخوان  مسابقه طراحي المان ميادين ولايت و الغدير 
8

  93/03/21
 آگهي  فراخوان ساماندهي و انجام مطالعات ترافيك شهر شاهرود با انتخاب مشاور  ذيصلاح 
7
    92/12/14 آگهي  تجديد  فراخوان جهت تفكيك زباله از مبداء در سطح شهر شاهرود  6

 92/11/16  آگهي فراخوان جهت تفكيك زباله  از مبداء در سطح شهر شاهرود   5

92/03/18 آگهي فراخوان جهت واگذاري امتياز پروانه نمايندگي حمل ونقل عمومي مسافر درون شهري
 
4


 91/11/28 فراخوان جهت واگذاري امور مجموعه شهر بازي 3

 91/10/26 آگهي فراخوان جذب سرمايه گذار نسبت به واگذاري امور مربوط به مجموعه شهربازي واقع در ميدان امام رضا (ع) بصورت مشاركت در سرمايه گذاري و بعنوان بهره بردار  
 2 


91/08/04

آگهي فراخوان سازمان پاركها و فضاي سبز در نظر دارد نسبت به جمع آوري برگهاي جويهاي آبياري ,بلوارها ,رفيوژهاي سطح شهر

1

 

 
1393/12/28
Powered by DorsaPortal