شهرداری شاهرود
مسئول دفتر شهردار
نام و نام خانوادگی مدیر : حمید دامغانی 
 
سمت:   سرپرست حوزه دفتر شهردار
  
 تلفن مستقیم : 32221838                           
 
تلفن داخلی:  4 - 32224060 داخلی 103  
 
1393/02/27
Powered by DorsaPortal