شهرداری شاهرود
مسئول دفتر شهردار

نام و نام خانوادگي مدير :
حميد رضواني 
 
سمت:   سرپرست حوزه دفتر شهردار
  
 تلفن مستقيم : 32221838                           
 
تلفن داخلي:  4 - 32224060 داخلي 103  
 
1396/07/03
Powered by DorsaPortal