شهرداری شاهرود
مسئول روابط عمومی
 
نام و نام خانوادگي مدير: محمد رضا اميني  
سمت: مشاور امور فرهنگي ، اجتماعي ، ورزشي  و سرپرست واحد روابط عمومي 
      
تلفن مستقيم : 32223131                                       
 
تلفن داخلي:  4 - 32224060 داخلي 105 - 107
 
1395/07/27
Powered by DorsaPortal