شهرداری شاهرود
مسئول دبیرخانه و بایگانی کل
نام و نام خانوادگی مدیر: سید حسین موسوی 
 
سمت: سرپرست دبیرخانه و بایگانی کل
                                           
تلفن مستقیم :32222061
 
تلفن داخلی: 4 - 32224060 داخلی115 - 128
 
1393/02/27
Powered by DorsaPortal