شهرداری شاهرود
مسئول اداره کمیسیونها

نام و نام خانوادگي مدير: احمد بابا محمدي 

سمت: سرپرست اداره كميسيونها

                                     
تلفن مستقيم :32244711
 
تلفن داخلي:  4 - 32224060 داخلي 153 - 126
 
1394/02/21
Powered by DorsaPortal