شهرداری شاهرود
شهرداران قبلی


شهرداران و سرپرستان شهردارى شاهرود قبل از انقلاب اسلامى

 

اسامي شهرداران و سرپرستان از تاريخ12/04/1328  لغايت  17/12/1347   

1

اصغر زمانى

از

12/04/28

تا

24/11/29

2

مصطفى هوشنگ داراب نيا

از

24/11/29

تا

10/10/30

3

حسين عاطفى

از

15/10/30

تا

12/06/35

4

هاشم جعفرزاده

از

12/6/35

تا

7/12/35

5

عظيم يوسف زاده

از

7/12/35

تا

14/02/36

6

حسين عاطفى

از

14/02/36

تا

9/06/40

7

شهاب الدين مشكوتى

از

9/06/40

تا

25/03/42

8

عنايت ا000 خالدى

از

25/03/42

تا

15/12/42

9

محمدحسن صادقيان

از

21/10/46

تا

17/12/47

اسامي شهرداران و سرپرستان ازتاريخ 1347/12/17 لغايت 1357/09/08

10

رضا اخيانى

از

17/12/47

تا

6/2/48

11

على اصغر فرشاد

از

6/2/48

تا

15/4/48

12

محمدحسن مولوى

از

23/4/48

تا

31/6/48

13

على صديقى

از

31/6/48

تا

18/3/49

14

محمد پازوكى

از

18/3/49

تا

18/3/51

15

سيدعليرضا ميرى

از

18/3/51

تا

12/9/55

16

محمد نورى

از

12/9/55

تا

8/9/57

17

 

از

 

تا

 

18

 

از

 

تا

 

 


شهرداران و سرپرستان شهردارى شاهرود بعد از انقلاب اسلامى
اسامي شهرداران و سرپرستان از تاريخ 12/02/1358  لغايت 05/05/1364

1

آقاى سيدعلى سادات كيايى

از

12/2/58

تا

19/4/58

2

محمدحسن صادقيان

از

20/4/58

تا

20/5/58

3

آقاى سيدعلى سادات كيايى

از

20/5/58

تا

17/4/59

4

محمدباقر كلاته ملائى

از

26/4/59

تا

18/3/60

5

مجيد كلاته جارى

از

18/3/60

تا

10/5/60

6

على درويش شهربابكى

از

10/5/60

تا

5/4/61

7

سيدعلرضا ميرمحمدعلى

از

5/4/61

تا

5/8/62

8

على درويش شهربابكى

از

7/8/62

تا

5/12/62

9

سيدعليرضا ميرى

از

6/12/62

تا

5/5/64

اسامي شهرداران و سرپرستان ازتاريخ 12/05/1364لغايت 09/06/1380

10

نصرت ا000 دهقانپور

از

12/5/64

تا

25/6/64

11

سيدعليرضا ميرى

از

25/6/64

تا

25/4/66

12

نورا000 مصلحى

از

13/4/66

تا

20/3/68

13

سيدمحمدرضا حسنى طباطبائى

از

7/3/68

تا

10/2/69

14

احمد مهدوى

از

13/2/69

تا

9/3/70

15

حسين حاجى آسيابان

از

9/3/70

تا

23/8/71

16

رمضان بالارستاقى

از

11/8/71

تا

30/4/73

17

محمد جيرانى

از

1/5/73

تا

30/6/73

18

رمضانعلى باقرى

از

31/6/73

تا

9/6/80

اسامي شهرداران و سرپرستان از تاريخ 13/06/1380  لغايت امروز

 

19

محمدمهدى اخيانى

از

13/6/80

تا

30/11/80

20

حسن كردى

از

1/12/80

تا

15/9/82

21

حميد يعقوب نژاد

از

16/9/82

تا

12/4/85

22

رضا على بيك اف

از

13/4/85

تا

12/7/85

23

حميد يعقوب نژاد

از

13/7/85

تا

8/2/86

24

رضا على بيك اف

از

9/2/86

تا

9/4/86

25

ناصر حاج محمدى

از

10/4/86

تا

18/12/89

26

محمد جيراني  

از

 19/12/89

تا

12/9/1392

27

سيد حسن ميرفاني

از

12/9/92

تا

96/6/1

28

 جواد وفايي

 

96/6/1

 

تا كنون  

 

 

1396/07/30
Powered by DorsaPortal