شهرداری شاهرود
واحد بازرسی
 
 
 
نام و نام خانوادگي مدير : علي مسلمي 
سمت: سرپرست مركز كنترل ترافيك و بازرسي و سد معبر شهرداري 
 
ميزان تحصيلات ليسانس مهندسي عمران و فوق ليسانس جغرافيا و برنامه ريزي شهري 
سوابق كاري     سرپرست واحد عمران ، كارشناس بازديد واحد شهرسازي ، معاون واحد شهرسازي ، مسئول اداره كميسيونها (دبير كميسيون ماده 100 ، ماده 77 ، بند 20 ماده 55 ، دبير كميسيون معاملات ) ،   
معاون سرپرست عمران  
   
  تلفن مستقيم :   32244561
تلفن داخلي:   4 - 32224060 داخلي 111
1396/07/03
Powered by DorsaPortal