شهرداری شاهرود
واحد متوفیات
نام و نام خانوادگی مدیر : حسین قنبریان
 
سمت:  سرپرست متوفیات 
  
تلفن مستقیم :   32391519
 
تلفن داخلی:   --
 
1393/02/27
Powered by DorsaPortal