شهرداری شاهرود
واحد کشتارگاه
نام و نام خانوادگی مدیر : محمد حسین حیدری
 
سمت:  سرپرست کشتارگاه 
  
تلفن مستقیم :   -                 
 
تلفن داخلی:   --
1393/02/27
Powered by DorsaPortal