شهرداری شاهرود
سازمان پارکها و فضای سبز
 
نام و نام خانوادگی :  سید سجاد حسینی
 
سمت:مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز
  
تلفن مستقیم :   32364040 - 32362421
 
تلفن داخلی:   --
 
مدارک تحصیلی:  مهندسی تولیدات گیاهی از دانشگاه صنعتی شاهرود
 
سوابق کاری:

معاونت اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود
 
دو دوره معاون اداری و مالی سازمان پارکها و  فضای سبز شهرداری شاهرود
 
دو دوره سرپرست سازمان پارکها و  فضای سبز شهرداری شاهرود1390
 
sssسخنش
1393/02/27
Powered by DorsaPortal