شهرداری شاهرود
سازمان پارکها و فضای سبز
 
نام و نام خانوادگي :  امير عرب اسماعيلي 
سمت:سرپرست سازمان سيما،منظر و فضاي سبز شهري   
تلفن مستقيم :   32364040 - 32362421
 
تلفن داخلي:   --
 
مدارك تحصيلي:  مهندسي توليدات گياهي از دانشگاه صنعتي شاهرود
 
سوابق كاري:

معاونت اجرايي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري شاهرود
 
دو دوره معاون اداري و مالي سازمان پاركها و  فضاي سبز شهرداري شاهرود
 
دو دوره سرپرست سازمان پاركها و  فضاي سبز شهرداري شاهرود1390
 
sssسخنش
1396/08/30
Powered by DorsaPortal