شهرداری شاهرود
واحد درآمد
نام و نام خانوادگی مدیر : مهدی طالع زاری
 
سمت:  سرپرست واحد درآمد
  
تلفن مستقیم :  32226022
 
تلفن داخلی:  4 - 32224060 داخلی 119
1393/02/27
Powered by DorsaPortal