شهرداری شاهرود
کارپردازی
 
       نام و نام خانوادگي مدير : ابراهيم خانبكيان         
       سمت :
سرپرست كارپردازي
      تلفن مستقيم :  32230080
       تلفن داخلي:  4 - 32224060 داخلي112
 
1394/02/21
Powered by DorsaPortal