شهرداری شاهرود
نوسازی
نام و نام خانوادگی مدیر : اعظم وزیری
 
سمت:  سرپرست واحد نوسازی
  
تلفن مستقیم :  -----
 
تلفن داخلی:  4 - 32224060 داخلی 150
 
میزان تحصیلات: لیساننس عمران
 
سوابق کاری: در قسمت شهرسازی وعمران
1393/02/27
Powered by DorsaPortal