شهرداری شاهرود
انبار
نام و نام خانوادگی مدیر : محمدحسین مستغیث
 
سمت:  سرپرست واحد انبار
  
تلفن مستقیم :  32336588
 
تلفن داخلی:  ------
1393/02/27
Powered by DorsaPortal