شهرداری شاهرود
شرح خبر
1391/12/05 تاریخ:
طرح تعریض کوچه تکیه شریعت ادامه خواهد داشت
به گزارش روابط عمومی بهسازی و نوسازی مناطق بافت فرسوده شاهرود ؛ این سازمان در طرح تعریض کوچه تکیه شریعت جهت آزادسازی مسیر عبور و مرور عابرین پیاده و وسایط نقلیه عملیات خرید ، تملک و تخریب املاک واقع در مسیر را ادامه می دهد که در قسمت ذیل به گوشه ای از این اقدامات اشاره می شود:

1. نقشه برداری از کوچه تکیه شریعت جهت مشخص نمودن مقدار تعریض املاک در تعریض

2.    آزادسازی مقدارتعریض ومرمت باقیمانده ملک آقای قاسم علی اسلامی

3. آزادسازی مقدار تعریض و تخریب ، جمع آوری و انتقال نخاله ساختمان و محصور نمودن باقیمانده ملک آقای مهدی فوق

4.    خرید و تملک ملک موقوفه بصورت تجاری در تصرف آقای حاج حسین روغنی

5. آزادسازی مقدار تعرض و تخریب ، جمع آوری و انتقال نخاله ساختمان ، تسطیح و پرداخت هزینه دیوار کشی ملک آقای محمدرضا رحیمی

6. خرید و تملک شش دانگ ملک مسکونی متعلق به ورثه مرحوم صداقت آزادسازی مقدار تعریض و تخریب و جمع آوری نخاله ساختمان و تسطیح محل و پیگیری جهت اصلاح سند

7. خرید و تملک ششدانگ ملک مسکونی متعلق به آقای احمد یحیایی آزادسازی مقدار تعریض و تخریب و جمع آوری نخاله ساختمان ، تسطیح محل و اصلاح سند ، تهیه نقشه احداث بناءو پیگیری جهت صدور پروانه ساختمان

     8 . زیر سازی و جدول کشی و آسفالت بعد از تعریض کوچه تکیه شریعت
81 تعداد بازدید:
Powered by DorsaPortal