شهرداری شاهرود
شرح خبر
1391/12/08 تاریخ:
ادامه طرح تعریض و بازگشایی کوچه بهزیستی

 

به گزارش روابط عمومی ، در ادامه طرح تعریض و بازگشایی مسیرکوچه بهزیستی شاهرود ، ملک متعلق به ورثه مرحوم شهیدی توسط شهرداری تملیک و تخریب گردید که موجب بازگشایی ادامه مسیر شد.
 

 گفتنی است ملک فوق از یک طرف به کوچه بهزیستی و از طرف دیگر به کوچه فریدنیا ارتباط دارد که تخریب این ملک موجب سهولت در تردد وسایل نقلیه که ازکوچه های مذکور عبور می نمایند خواهد شد.

 

85 تعداد بازدید:
Powered by DorsaPortal