شهرداری شاهرود
شرح خبر
1396/08/17 تاریخ:
فرهنگ سازي پسماند از اولويت هاي فرهنگ شهرنشيني است

 

 
فرهنگ سازي پسماند از اولويت هاي فرهنگ شهرنشيني است

سرپرست شهرداري شاهرود با اشاره به اينكه فرهنگسازي پسماند از اولويت هاي فرهنگ شهر نشيني است، گفت: آموزش عمومي و ارتقاء سطح فرهنگ زيست محيطي شهروندان در خصوص پسماند باعث اصلاح الگوي مصرف و كاهش پسماند خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري شاهرود، جواد وفايي با بيان اينكه فرهنگ سازي پسماند به يك مجموعه اقدامات و فعاليت هاي هدفمند اطلاق مي شود، افزود: بستر سازي پسماند امريست ضروري كه رشد و پرورش ظرفيت هاي شهروندان را به گونه اي كه اغلب آنان بتوانند از طريق آموزش ارائه شده توسط شهرداري، از دانش و مهارت لازم در خصوص شناخت حقوق، تكاليف و مشاركت فعال و آگاهانه در امر مديريت پسماند بويژه در اجراي طرح تفكيك، كاهش توليد، رعايت نظافت و بهداشت محيط و پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند را رعايت كنند.

وي ضمن اين مطلب كه موضوع تفكيك زباله از مبدا بايد به عنوان يك فرهنگ عمومي و غالب در جامعه ترويج و نهادينه شود، ابراز داشت: بايد اتمام ظرفيت هاي شهروندي در راستاي اجراي طرح تفكيك زباله استفاده شود چرا كه شهرداري به تنهايي قادر به اجراي كامل و موثر نيست.

وفايي در پايان به نقش موثر رسانه در راستاي انجام كار فرهنگي و فرهنگ سازي در زمينه تفكيك زباله از مبدا اشاره و اظهار كرد: رسانه ها بايد علاوه بر اطلاع رساني در اين حوزه در راستاي تبديل موضوع تنكيك زباله به يك فرهنگ غالب در جامعه تلاش كنند.

31 تعداد بازدید:
Powered by DorsaPortal