شهرداری شاهرود
شرح خبر
1396/08/20 تاریخ:
توسعه شهري با حركت به سمت پروژه هاي مشاركتي ميسر مي شود

 

 
توسعه شهري با حركت به سمت پروژه هاي مشاركتي ميسر مي شود

سرپرست شهرداري شاهرود با اشاره به اينكه توسعه شهري با حركت به سمت پروژهاي مشاركتي ميسر مي شود، گفت: محدوديت منابع مالي و عدم پرداخت اعتبارات دولتي دو موضوع اصلي شهرداريها است كه باعث مي شود براي متوقف نشدن موتور محركه شهري به سمت جذب سرمايه هاي خصوصي قدم برداشت.

به گزارش روابط عمومي شهرداري شاهرود، جواد وفايي با بيان اينكه هم افزايي سرمايه گذاران و مسئولان شهري رمز به موقعيت رسيدن رشد و توسعه شهر خواهد بود، افزود: بهره مند ي حداكثري از توان بخش خصوصي موجب كاهش بار مالي و ارتقاء كيفيت و كارايي پروژه ها شده و مديريت كار آمد بخش خصوصي حاصل شود.

وي ضمن اين مطلب كه ايجاد امنيت از اولويت هاي سرمايه گذاري است ، ابراز داشت: ايجاد توسعه نيازمند سرمايه گذاري است و جذب سرمايه گذار در راستاي محور راهبردي توسعه شهري از جمله اهداف مهمي است كه شهرداري شاهرود آن را دنبال مي كند.

سرپرست شهرداري شاهرود با اشاره به اينكه تاثير سرمايه گذاري اجتماعي پروژه هاي مشاركتي به منظور رشد و توسعه شهر براي سرمايه گذاري بسيار مهم است، اظهار داشت: مديريت شهري با تامين امنيت سرمايه گذاري در شهر انگيزه مضاعفي را در راستاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران مي تواند ايجاد كرد.

وفايي در پايان ضمن اينكه دو رويكرد بسيار مهم در مباحث اقتصاد شهري قابل طرح است، بيان داشت: افزايش منابع در آمدي پايدار و مديريت هزينه ها افزايش در آمد را در كنار كنترل هزينه به دنبال دارد.

 

44 تعداد بازدید:
Powered by DorsaPortal