سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری
نقش و کاربرد رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین شهرسازی
ارتقای کیفیت محیط و بهبود سطح زندگی ساکنان از موضوع اصلی علم شهرسازی است.
 

نقش و کاربرد رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین شهرسازی

سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری شاهرود، گفت: ارتقای کیفیت محیط و بهبود سطح زندگی ساکنان از موضوع اصلی علم شهرسازی است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، جعفر ختیال با اشاره به اینکه این موضوع به دلیل ماهیت چند بعدی خود از پیچیدگی و گستردگی ویژه ای برخوردار است، افزود: شهر، پدیده های فراتر از کالبد ظاهری است. ابعاد اجتماعی و فرهنگی هر شهر به عنوان بعد پنهان در طرح های شهری به شمار می روند که به دلیل ماهیت غیرکالبدی و دشواری شناخت و درک، همواره در عرصه های نظریه پردازی و عملی مورد کم توجهی واقع شده اند.

وی با بیان اینکه نظریه های شهرسازی به ویژه با تأکید بر زمینه های اجتماعی و فرهنگی، به بررسی رویکرد برنامه ریزی ارتباطی به عنوان یکی از مهمترین مبانی فکری در زمینه طرح مباحث اجتماعی، فرهنگی در زمینه شهرسازی پرداخته شود، ابراز داشت: توجه به مباحث اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم به طور جدی تری در نظریه های برنامه ریزی شهری گنجانده شده و در اواخر قرن گذشته به طور جد رویکرد ارتباطی در نظریه های برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار گرفتند.

تاریخ:
1399/12/11
تعداد بازدید:
90
منبع:
آدرس : استان سمنان، شهر شاهرود، خیابان فردوسی تلفن : 64-32224060 - 023 نمابر: 32226021-023 پست الکترونیکی : r.o@shahrood.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شاهرود می باشد.
Powered by DorsaPortal