مناقصه و مزایده ها

تجدید مزایده در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری
روابط عمومی مدیریت شهری

تجدید مزایده در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری

تجدید مزایده در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری
 • ۱۴۰۳-۰۴-۱۹
 • 790 بازدید
 • آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری

  آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری

    آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری  

 • ۱۴۰۳-۰۳-۲۹
 • 2555 بازدید
 • بهره گیری از خدمات شرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی
  روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود:

  بهره گیری از خدمات شرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی

  بهره گیری از خدمات شرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی
 • ۱۴۰۳-۰۳-۰۱
 • 4765 بازدید
 • استعلام بهره گیری از خدماترشرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی
  استعلام

  استعلام بهره گیری از خدماترشرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی

  استعلام بهره گیری از خدماترشرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی
 • ۱۴۰۳-۰۲-۲۷
 • 4928 بازدید
 • استعلام بهره گیری از خدمات شرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی
  روابط عمومی مدیریت شهری

  استعلام بهره گیری از خدمات شرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی

  استعلام بهره گیری از خدمات شرکتهای تبلیغاتی در امور روابط عمومی
 • ۱۴۰۳-۰۲-۱۹
 • 4909 بازدید
 • آگهی مزایده و تجدید مزایده در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری شاهرود ارسال ، شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایید تا متن آگهی در یکی از صفحات داخلی با حروف معمولی در دو نوبت و دو کادر به شرح ذیل چاپ و نتیجه کتبأ اعلام گردد .
  روابط عمومی مدیریت شهری

  آگهی مزایده و تجدید مزایده در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری شاهرود ارسال ، شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایید تا متن آگهی در یکی از صفحات داخلی با حروف معمولی در دو نوبت و دو کادر به شرح ذیل چاپ و نتیجه کتبأ اعلام گردد .

  آگهي مزايده و تجديد مزايده در خصوص فروش تعدادي از املاك متعلق به شهرداري شاهرود ارسال ، شايسته است ترتيبي اتخاذ نماييد تا متن آگهي در يكي از صفحات داخلي با حروف معمولي در دو نوبت و دو كادر به شرح ذيل چاپ و نتيجه كتبأ اعلام گردد .
 • ۱۴۰۳-۰۲-۱۱
 • 5289 بازدید
 • تجدید استعلام واگذاری امور شستشوی اموات خانم
  تجدید استعلام واگذاری امور شستشوی اموات خانم

  تجدید استعلام واگذاری امور شستشوی اموات خانم

  تجدید استعلام واگذاری امور شستشوی اموات خانم
 • ۱۴۰۳-۰۲-۱۱
 • 4435 بازدید
 • آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری شاهرود

  آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری شاهرود

  آگهي تجديد مزايده عمومي در خصوص فروش تعدادي از املاك متعلق به شهرداري شاهرود
 • ۱۴۰۳-۰۱-۲۱
 • 5455 بازدید
 • استعلام خرید لباس فرم پرسنل به منظور استفاده نگهبانان حفاظت فیزیکی
  روابط عمومی مدیریت شهری

  استعلام خرید لباس فرم پرسنل به منظور استفاده نگهبانان حفاظت فیزیکی

  استعلام خرید لباس فرم پرسنل به منظور استفاده نگهبانان حفاظت فیزیکی
 • ۱۴۰۳-۰۱-۲۱
 • 5528 بازدید