اشتراک گذاری
21 فروردین 1403
908 بازدید
منبع : روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود

آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری شاهرود
احتراما بدینوسیله آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری شاهرود ارسال ، شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایید تا متن آگهی در یکی از صفحات داخلی با حروف معمولی در دو نوبت و دو کادر به شرح ذیل چاپ و نتیجه کتبأ اعلام گردد .
چاپ نوبت اول : ۱۸ /۰۱ /۱۴۰۳
چاپ نوبت دوم : ۲۵ / ۰۱ / ۱۴۰۳
(( آگهی تجدید مزایده عمومی ))
شهرداری شاهرود درنظر دارد نسبت به فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری شاهرود اقدام نمایند، لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از موضوع آگهی همه روزه به جز ایام تعطیل دروقت اداری با تلفن ۳۱۵۵۵۱۲۷-۰۲۳۲ واحد املاک شهرداری شاهرود و۳۱۵۵۵۴۰۰-۰۲۳ واحد درآمد شهرداری شاهرود تماس حاصل نمایند. ضمناً متن آگهی در سایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت مشاهده متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد.
لازم بذکر است مهلت دانلود و بهره برداری اسناد مزایده از سامانه فوق الذکر مورخ ۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۳می باشد.
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخ ۱۲/ ۰۲/ ۱۴۰۳ می باشد
تاریخ بازگشایی مورخ ۱۲ / ۰۲ / ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *